Burs Hakkında

BURS PROGRAMININ AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

YTB, yurt dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin eğitim hayatlarındaki başarılarını desteklemek için her yıl burs vermektedir. “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu”, yurt dışındaki yeni nesil hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalık kazanmaları, uzmanlaşmalarının sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği tesis ederek hukuki danışmanlık verilmesi amacıyla hazırlanmış bir burs programıdır.

Program kapsamında yurt dışında eğitimine devam eden lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki hukuk öğrencilerinin, yaşadıkları ülkelerdeki Türk toplumunun (Uluslararası Hukuk, AB Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku vb. alanlardaki) haklarına dair araştırmalar, raporlar, makaleler, hukuki bilgilendirme ve benzeri nitelikli çalışmalar yapması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra bir program dâhilinde bursiyerlerin seminerler ve çalıştaylarda eğitim almaları ile bireysel ve grup çalışmaları temelinde sunum vb. çalışmalar yapmaları da beklenmektedir. Bu burs programıyla farklı ülkelerde hukuk eğitimine yönelmiş gençlerimizin bir araya gelmesi ve kendi aralarında geniş bir ağ kurmaları da hedeflemektedir.

BURS MİKTARI

VE SÜRESİ

• Aylık Burs Miktarı: 500 avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarıdır.
• Burs Süresi:Azami 12 ay (Bursiyere ilişkin 6. aydan sonra yapılacak olan değerlendirme neticesinde yapılan çalışmaların niteliğine bağlı olarak ikinci 6 ayda bursun verilip verilemeyeceğine Başkanlık tarafından karar verilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

• Türk vatandaşı veya Mavi kart sahibi olmak (Birden fazla vatandaşlığı bulunan adaylar bakımından bunlardan birisinin Türk vatandaşlığı olması şarttır.)
• 01.01.1991 ve sonrası doğmuş olmak
• Orta öğrenimini (lise) yurt dışında tamamlamış olmak
• Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde eğitim görmek
• Hukuk Fakültesi lisansının 3. sınıfı (5. sömestr) veya üstü sınıfında veya lisans üstü eğitimine (yüksek lisans, doktora vs.) devam etmek (Burslara başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibariyle öğrenci olmaları gerekir.)
• Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu kişilere bir kereye mahsus verilir. Daha önceki dönemlerde YTB’nin araştırma ve tez burslarından faydalanmış olanlar yeniden başvuramazlar. Daha önce başvurmuş ancak burs alamamış adaylar ise, yeniden başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN

GEREKLİ

BELGELER

• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
• Pasaport veya kimlik belgesi (T.C. vatandaşları için)
• Mavi kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi (Mavi kartlılar için)
• Lise diploması (Yurt dışından mezuniyeti göstermelidir.)
• Öğrenci belgesi (lisans ve lisans üstü öğrencileri için)
• Lisans diploması (yüksek lisans/doktora öğrencileri için)
• Türkçe yazılmış niyet mektubu (Bulunulan ülkede Türk toplumuna yönelik yapılan/planlanan sivil toplum çalışmalarını da içermelidir, sunulması zorunludur. Mektupta ayrıca bursiyer, burs almasına engel bir durumunun bulunmadığını ve başvuru evraklarının doğruluğunu tüm sorumluluklarıyla birlikte kabul edeceğini beyan etmelidir.)


BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
• Başvuru basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru: 31.10.2021 tarihindedir.

BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

• Eğitim başarısı
• Sivil toplum faaliyetleri
• Hukuk alanında bilgi, tecrübe ve/veya özel motivasyon

Başvuranlar arasında yukarıdaki kıstaslar temel alınarak YTB tarafından yapılan ön değerlendirme neticesinde özgeçmişi uygun bulunan adaylarla online ve yüz yüze mülakat yapılacaktır. Burs programına kabulde ayrıca ülke kontenjanı ve cinsiyet dağılımı dikkate alınacaktır. Başvuru sonucu 15 Aralık 2021 tarihinde başvuru sahiplerine e-posta yolu ile bildirilecektir.Sorularınız için e-posta adresimiz: ihep@ytb.gov.tr